Заявете своя 1 час безплатна консултация по избрана от вас тема

13.05.16
11235_Free_Consultation(4).jpg

Всеки месец предоставяме на 2-ма заинтересовани нови  или съществуващи партньори (две произволно свързали се с нас фирми) по 1 час безплатна консултация по избрана от вас тема. Темите могат да са както от областта на основните ни компетенции:

  • Развитие на клиенти по стойност
  • Задържане на клиенти / програми за лоялност
  • Предвиждане на напускащи клиенти
  • Сегментация и жизнена стойност за клиента
  • Оценка кредитната надеждност на физически лица

Така и във всяка област, която изисква по-сложни статистически анализи, включително: измерване ефективността на маркетингови активности, изследване удовлетвореността на клиенти, факторен анализ (кое влияе и кое не) на определена активност, модели за класификация, печелившост на продукти, оптимизация, прогнози на времеви редове и много други в областта на анализа на данни.

В този един час може да ви посъветваме как да разрешите математически, конкретен малък проблем, но също така бихте могли да научите как да извлечете повече стойност от данните, които притежавате и как да превърнете това ново познание в конкурентно предимство. Най-вероятно вече работим с компания от вашия бранш, включете се и вие...

Мисията на 11235 Ltd. е „да увеличим конкурентоспособността на компаниите в региона...“. Бъдете част от предизвикателството!