11235 Ltd. спонсорира конференцията Биг Дейта (Big Data) и Аналитичност на финансови услуги за крайни клиенти

18.02.16
Apostol Mushmov.JPG

Темата на събитието, което се проведе на 18 и 19 февруари в Прага, беше Максимална конкурентоспособност чрез анализ на данни за клиенти, пазари, тенденции и конкуренти.
През първия ден на конференцията Г-н Апостол Мушмов, Основател и Управляващ Директор на 11235 Ltd., направи презентация за начините за генериране и анализ на биг дейта за клиентите, чрез въвеждане на Геймификация. През втория ден, Г-н Мушмов водеше интерактивна дискусия, показваща какви промени в управлението и процесите трябва да направи всяка организация, която разчита на анализ на данни.