Извлечете същинската информация от вашите исторически данни. Направете предвиждащ анализ на бъдещето.

CuDeLa е модулна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти с възможности за управление на кампании, програми за лоялност и функционалности за анализ на данни. Платформата е създадена на база уникален модул за аналитичност, който включва интегрирани математически модели, позволяващ от данните да бъдат изведени тенденции за бъдещи поведения и действия на клиентите, в това число сегментация, churn, надграждане на продажбите, кръстосани продажби и жизнена стойност на клиента.
Модули:

 • Административен модул
 • Сегментация
 • Управление на кампании
 • Лоялни програми
 • Скоринг на клиенти
 • Бизнес правила

Функционалности:

 • Идентифициране на потенциал за повишаване на продажбите, кръстосани продажби, следваща най-добра оферта, въз основа на анализ на историческите данни;
 • Управление на програми за лоялност;
 • Управление на кампании, контрол и мониторинг;
 • Възможност за интеграция и комуникация с външни системи и платформи;
 • Управление на задачите и документооборота;
 • Справки и отчети;
 • Най-високи стандарти на информационна сигурност;
 • Многоезична функционалност.

Ползи:

 • Повишена удовлетвореност на клиентите
 • Увеличен процент привлечени нови клиенти
 • Намален процент напускащи клиенти
 • Подобрена точност на предвиждащите анализи
 • Увеличаване на продажбите
 • Увеличаване на броя на ценните за компанията клиенти
 • Предоставя възможности за подобрение в процесите по ценообразуване
 • Увеличване на възвръщаемостта на инвестициите от съхранение и управление на данни

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета