Кредитен скоринг

Използването на кредитни оценки намалява риска и дава увереност да се одобрят повече заеми.

Скоркартата е математически модел за оценка на кредитоспособността на физически и юридически лица. Крайната оценка от анализа показва дали потребителят ще бъде в състояние да изплати задълженията си. В основата на услугата стои сложен математичен модел, който обвързва историята на клиентите с определени характеристики и тяхното поведение като платци.

Анализ на злоупотреби и разкриване на финансови транзакции с цел измама

Откриването на финансови измами (fraud) може да увеличи приходите на вашия бизнес с над 10%.

FishFraud представлява алгоритъм за откриване на финансови измами, чрез който може да се засичат опити за измами, преди да бъде отпуснат кредит. Tози алгоритъм е част от цялостната стратегия за борба с измамите, които всяка финансова институция трябва да има. Разработеният от 11235 Ltd. алгоритъм за откриване на измами е базиран на размита логика (fuzzy logic). Така намираме максимална идентичност на симптомите на клиентите спрямо случаите на финансова измама.

Разберете повече за функционалностите на предлаганата от 11235 Платформа за управление на риска RiMa.

Ако имате нужда от повече информация

Свържете се с нас
За Вас
Вашето съобщение
*Задължителни полета